psykolog fritjof løvik i oslo

Psykolog Fritjof Løvik i Oslo

Psykolog med privat psykologpraksis beliggende i Oslo sentrum.

Om psykologen / terapi


Jeg har alltid vært interessert i å lære om mennesker og verden. Dette har gitt meg en bredde i kunnskap og erfaring, som jeg tar med meg inn i terapirommet. Jeg er motstander av standariserte behandlingsforløp, og mener hver klient skal få sin egen behandlingutforming, og bli sett som et helt menneske. Min terapeutiske tilnærming er også eklektisk, noe som betyr at jeg ikke begrenser meg til én retning innen psykologi (f.eks kognitiv, dynamisk eller eksistensiell). Isteden er jeg i stor grad åpen for klientens behov og ønsker, og jobber ut ifra person og tema.

Om terapi

[Målet med terapi] Om man har gått lenge med problemer, så kan verden føles statisk og ufølsom på våre forsøk på å få det bedre. Da må man få tilbake troen på at verden kan erobres, at verden er god og meningsfull! Man må få tilbake håpet, troen, og følelsen av mestring. Det finnes mange verktøy å få til dette med.

Terapi handler ofte om å skape håp og tro, for så å krystallisere dette gjennom forståelse, bevissthet, kunnskap og atferd, til mestring og mening.

[Min tilnærming til terapi] Første time begynner som regel med å bli kjent med deg og din situasjon, med utgangspunkt i den aktuelle problemstillingen. Samtalen kan forgår delvis som vanlig samtale, delvis som en konsultasjon, delvis som et intervju og delvis som en veiledning.

Jeg bestreber en romslig terapi, der man kan utforske følelser og tanker på en åpen, ikkedømmende, måte. De fleste tema kan være av interesse i å gi et helhetlig bilde. På mange måter er terapi som en detektivprosess, der man lettere etter spor, og lager teorier, for å forstå klientens mer eller mindre ubevisste væremåte. Dette kan være viktig bakteppe i forsøket på å løse problemer, og optimalisere fungering. Terapi har også likheter med den vitenskapelig metode, ved at man tester ut teoriene i den virkelige verden. Ved prøving og feiling kan man slik finne frem til noe som virker for nettopp deg. Det er også viktig å finne en psykolog du kan samarbeide bra med.

Hvilken psykolog passer for deg?

[Behandlingsforløp] De fleste behandlingsforløp tar en del tid, men bedring/forandring begynner gjerne veldig fort. Som regel får du en god pekepinn i første time om psykologen passer for deg. Dette kan man f.eks merke på måten man føler seg møtt og forstått på, og hvor mye nytte man føler en får ut av timen. Om man ikke er sikker på om man har valgt riktig psykolog etter 3 timer, så bør du antagelig finne en ny psykolog.

[Garanti] De fleste klientene mine blir fornøyde med behandlingen, men det kan være vanskelig å vite på forhånd hvilken psykolog som passer en, og dyrt å prøve flere. Derfor tilbyr jeg garanti på første enkeltime. Hvis du ikke er fornøyd så får du første enkeltimen gratis. Isåfall trenger du ikke gi noen begrunnelse, men det er veldig ønskelig, da jeg gjerne vil lære av mine feil, og bli en bedre psykolog.

Utdannelse & erfaring

Jeg er utdannet Cand.psych. ved NTNU i Trondheim og ved Universitetet i Bergen, og jeg er statsautorisert psykolog. Jeg har hatt praksis på psykologisk fakultet ved UIB og ved Senter for krisepsykologi i Bergen. Privatpraksisen min i Oslo startet opp i 2013.

Gjennom praksisen har jeg opparbeidet meg erfaring med det fleste psykologiske problemstillinger. Jeg har behandlet mennesker som har vært gjennom noe av det vanskelikeste i livet, som kreft, å miste nær familie, og traumer, til lettere angst og fobier. Jeg ønsker å ha bredde i praksisen min, og lære mest mulig. Jeg tror det å lære om forskjellige lidelser/problemer gjør at man får flere perspektiver på mennesket, og således ser det på en mer helhetlig måte.

Jeg går også selv i veiledning/terapi hos psykolog, for å utvikle meg og få hjelp med faglige problemstillinger.

[Evig student] Slik jeg begynte denne siden, vil jeg også slutte den. Jeg liker å lære. Jeg ser på meg selv som en evig student, siden man aldri kan bli helt utlært. Idealet er livslang streben etter å lære og utvikle meg, og målet er å være blant de beste psykologer i Norge.Send meg gjerne feedback (ris, ros og spm) gjennom kontaktskjemaet under "priser / ledige timer", det setter jeg pris på.

Psykolog Fritjof Løvik
Org nr: 911 756 420


"The shoe that fits one person pinches another; there is no recipe for living that suits all cases"
- Jung

Psykologi hulemaleri
Tidlig avbildning av "psykologi", hulemaleri fra Australia, inspirasjon til logoen."The greatest discovery of my generation is that human beings can alter their lives by altering their attitudes of mind."
- William James

Psykolog Fritjof Løvik
Psykolog
Fritjof Løvik


When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.
- Frankl

Psykologisk fakultet UIBThe game of life is the game of everlasting learning. At least it is if you want to win.
- Charlie Munger